این وب سایت به دلیل عدم تمدید حساب کاربری مسدود شده است.

ساخت سایت با سایت ساز سی می پلاس

محمداسماعیلی

محمد اسماعیلی
کاردانی تدوین،کارشناسی کارگردانی حرفه ای سینما،عضو انجمن سینمای جوانان ایران ، دارای مدرک فیلمسازی بین المللی،تدوینگر،کارگردان،فعال درحوزه تئاتر و تعزیه ، مدیر تیم نهاوند مدیا


بهمن روزبهانی
عضو رسمی انجمن سینمای جوانان ایران، بیش از ۲۰سال سابقه در حوزه فیلمسازی،عکاسی،تصویربرداری ، دارای مدرک فیلمسازی بین المللی. روابط عمومی تیم نهاوندمدیا و عضو هیت مدیره .


پوریا حبیب وند
مدیر گروه نویسندگان انجمن فیلمسازی دانشکده هنر،فارغ التحصیل دوره آموزشی بین المللی فیلمسازی ،عضو انجمن سینمای جوانان ایران،عکاس،تصویربردار،تدوینگر،کارگردان. عضو هیت مدیره تیم نهاوندمدیا.


محمد خسروی
عضو انجمن سینمای جوانان ایران ، دارای مدرک فیلمسازی بین المللی،عکاس،تصویربردار،کارشناسی حسابداری، عضو هیت مدیره تیم نهاوندمدیا